Footwork (Kālaṭi Varisai)

Silambam - Footwork ( Kaaladi Varisai )

1-Step Move ( Frog-Leap - Tavalai Paichal ) தவளைப் பாய்ச்சல்

Silambam 1-Step Move Frog-Leap Tavalai Paichal A Silambam 1-Step Move Frog-Leap Tavalai Paichal B Silambam 1-Step Move Frog-Leap Tavalai Paichal C

Data1

aaaaa

Data2

Data1Data2Data3
aaa bbb ccc
aaa bbb ccc
aaa bbb ccc